Miten tavoitteisiin päästään?

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman valmistelutyössä laadittiin tiekartta vuosille 2018–2022.

Tiekarttaan valittiin toimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti ekosysteemien kehittymiseen ja yritysvetoiseen kasvuun. Toimenpiteet muodostavat toisiaan täydentävän ja toisiinsa tiiviisti kytkeytyvän kokonaisuuden.

Valmistelussa tunnistetuista toimenpiteistä tiekarttaan valittiin ne, joiden arvioidaan olevan vaikutuksiltaan merkittävimmät. Tarvittaessa tiekarttaa täydennetään ja sitä on mahdollista muuttaa toteutuksen aikana.

Useimmat toimenpiteet edellyttävät monen toimijan yhteistyötä. Toimenpiteille sovitaan koordinaatiotahot ja tavoitteena on varmistaa niiden mahdollisimman laaja vaikuttavuus. 

Kasvuohjelmaa edistävät yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Business Finland, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Trafi, Liikennevirasto, Maanmittauslaitos, Sitra, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Hämeen liitto (Kasvukäytävä), ITS Finland ry. sekä elinkeinoelämä.      

Toimenpiteet


Seuraa toimenpiteiden edistymistä ITS Finlandin sivuilla. 


Tiekartan toimeenpiteet on ryhmitelty yhdeksään eri teemaan:

  1. Yhteinen tahtotila ja mahdollistava lainsäädäntö uudistumisen perustana
  2. Kaupungit edelläkävijämarkkinoiden alustana
  3. Digitaalinen tieto hyötykäyttöön
  4. Tutkimuksella ja koulutuksella kilpailuetua
  5. Monipuolisella rahoituksella vipua kehittämiseen
  6. Kokeiluilla kehityksen kärkeen
  7. Julkisilla hankinnoilla markkinareferenssejä ja skaalautumista
  8. Kansainvälistyminen kaikkien ulottuville
  9. Yritysvetoiset kasvuekosysteemit viennin vetureiksi