Liikkeen luovutuksesta on tiedotettava 

Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä henkilöstöryhmien edustajille:

  • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
  • luovutuksen syyt, 
  • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat seuraukset sekä
  • suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. 

Luovutuksensaajan on annettava vastaavat tiedot viimeistään viikon kuluttua luovutuk-sen toteutumisesta.

Tiedottamisvelvollisuus koskee myös sulautumista ja jakautumista.

Jos liikkeen luovutuksesta, sulautumisesta tai jakautumisesta arvellaan aiheutuvan muita henkilöstövaikutuksia tai harkittavana on työvoimavähennyksiä, tulee järjestää erilliset yhteistoimintaneuvottelut.