Linjaukset yli 55-vuotiaiden työllisyyden parantamiseksi

Fazerin leipomo


Ikääntyvien suurempaa osallistumista työmarkkinoille tarvitaan työllisyysasteen nostamiseksi ja julkisen talouden vahvistamiseksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä yli 55 vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi 21.4.2022.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.4.2022: Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi eduskuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 19.11.2021: Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle

Valtioneuvoston tiedote 17.12.2020: Hallitus linjasi toimista yli 55-vuotiaiden työllisyyden ja työmarkkina-aseman parantamiseksi, työssä jaksamisen edistämiseksi ja muutosturvan vahvistamiseksi

Valtiovarainministeriön tiedote 17.12.2020: Valtiovarainministeriö julkaisee arvionsa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä parantavista toimista