LNG-terminaalien investointituki

LNG (engl. liquified natural gas) on nesteytettyä maakaasua, jota voidaan käyttää esimerkiksi meriliikenteessä sekä raskaassa tieliikenteessä polttoaineena.

Nesteytetyssä muodossa maakaasu vie huomattavasti vähemmän tilaa, joten sitä voidaan varastoida sekä kuljettaa pitkiäkin matkoja esimerkiksi meriteitse. Nesteytetyn maakaasun rikkidioksidi- ja hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi nykyisin meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita alhaisemmat.

LNG-terminaalit mahdollistavat maakaasun tuonnin myös maakaasuverkon ulkopuolisille alueille. Tämä lisää energiahuollon monipuolisuutta ja toimitusvarmuutta sekä vähentää päästöjä erityisesti teollisuudessa, jossa polttoaineina käytetään muita fossiilisia energialähteitä.

LNG-terminaalien avulla voidaan myös lisätä kilpailua maakaasumarkkinoilla ja edistää polttoaineen hankinnan monipuolistamista.

Investointeja kansallisen LNG-terminaalien verkoston rakentamiseen on tuettu yhteensä noin 93 milj. eurolla. Tukea ovat saaneet Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaali, Skangass Oy:n Porin LNG-terminaali, Oy Aga Ab:n Rauman terminaali ja Haminan Energia Oy:n Haminan LNG-terminaali. Investointitukiohjelmasta ei enää myönnetä tukea uusille hankkeille.

Lisätietoja: Pekka Grönlund ja Anja Liukko