Maakaasumarkkinat

Maakaasun osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on noin 7 prosenttia. Kaasun käyttö jakaantuu noin puoliksi sähkön ja lämmön tuotannon ja teollisen loppukäytön kesken. Muista EU-maista poiketen kotitalouksien kaasunkäyttö on hyvin vähäistä. Suomen maakaasuverkko kattaa maan kaakkois- ja eteläosan.

Suomen kaasumarkkinat on erillinen saareke eikä Suomesta ole kaasunsiirtoyhteyksiä muihin EU-maihin. Toistaiseksi kaikki Suomessa kulutettu kaasu tuodaan Venäjältä kahta rinnakkaista kaasuputkea pitkin.

Mahdollisiin kaasun toimitushäiriöihin on varauduttu varastoimalla vaihtoehtoisia polttoaineita yritysten velvoitevarastoihin ja valtion omistamiin varastoihin.

EU:n maakaasusisämarkkinat

Euroopan unionin tavoitteena on luoda eurooppalaiset maakaasun sisämarkkinat. Suomi on pannut täytäntöön maakaasumarkkinalailla (508/2000) maakaasumarkkinadirektiivin.

Direktiivi antaa Suomelle poikkeuksia markkinoiden avaamista koskevista säännöksistä niin kauan kuin Suomella on vain yksi pääasiallinen maakaasun toimittaja ja Suomelta puuttuu yhteys Euroopan yhdistettyyn verkkoon.

Lisätietoja: Petteri Kuuva