Vuoden 2019 määrärahanjaot rakennerahastohankkeisiin

Hallitus jakoi 31.1.2019 yhteensä 582 miljoonaa euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden toimenpiteiden tukemiseen vuonna 2019. Summaan sisältyy Kainuun ja Pirkanmaan siltasopimusten toimenpiteisiin suunnattava rahoitus. Tarkempi erittely määrärahanjaosta alueittain on alla olevassa liitteessä.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävän kasvua ja työllisyyden edistämistä. ELY-keskukset ja maakuntien liitot rahoittavat alueilla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Jaettuun summaan sisältyy myös sosiaali- ja terveysministeriölle kohdistuva määrärahaosuus.

Linkki tiedotteeseen

Lisätiedot: 

aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937