Vuoden 2018 määrärahanjaot rakennerahastohankkeisiin ja AIKO-toimenpiteisiin

Hallitus jakoi 8.2.2018 yhteensä 348 miljoonaa euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden ja alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteiden tukemiseen vuonna 2018. Summaan sisältyy Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen kasvun mahdollisuuden hyödyntämiseen (siltasopimus) suunnattava rahoitus. Tarkempi erittely määrärahanjaosta alueittain on alla olevassa liitteessä.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävän kasvua ja työllisyyden edistämistä. Nyt jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 338 miljoonaa euroa alueille ELY-keskusten ja maakunnan liittojen päätettäväksi. Summaan sisältyvät myös sosiaali- ja terveysministeriölle myönnetty määrärahaosuus.

AIKO-toimenpiteet tukevat alueiden vahvuuksiin perustuvaa uudistumista kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi. Tälle vuodelle valtion rahoitusta on 10 miljoonaa euroa. Puolet tästä rahoituksesta käytetään valtion sekä kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.

Linkki tiedotteeseen määrärahajaosta.

Lisätietoja: Jarmo Palm ja Heli Ponto