Vuoden 2020 määrärahanjaot rakennerahastohankkeisiin

Hallitus jakoi 6.2.2020 yhteensä 48 miljoonaa euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman mukaisten hankkeiden toimenpiteiden tukemiseen vuonna 2020. Lisäksi jaetaan aiemmin jakamatonta, valtakunnalliseen toimintaan tarkoitettua ESR-rahoitusta 26 miljoonaa euroa. Tarkempi erittely määrärahanjaosta alueittain on alla olevassa liitteessä.

Rakennerahastojen avulla tuetaan kestävän kasvua ja työllisyyden edistämistä. ELY-keskukset ja maakuntien liitot rahoittavat alueilla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Jaettuun summaan sisältyy myös sosiaali- ja terveysministeriölle kohdistuva määrärahaosuus.

Tiedote: Loppuspurtti EU rakennerahastojen ohjelmakauden 2014-2020 toteutukseen

Määrärahojen jakautuminen eri alueille

Lisätiedot: Ylitarkastaja Päivi Poikola, TEM, p. 029 504 7160