Tiekarttatyön materiaalit

Jotta tiekartoista saadaan mahdollisimman yhteismitallisia, työ- ja elinkeinoministeriö on määritellyt valtionhallinnon tarpeet sisällölle. Tietotarpeet on jaoteltu tärkeyden mukaan, mutta niistä voi tarvittaessa tinkiä. Myös suppeammat tiekartat ovat hyödyllisiä ja tervetulleita. Valtion tarpeet kuvataan alla olevassa muistiossa ja diaesityksessä.

Toimialakohtaisia tiekarttoja on tehty myös ainakin Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Tiekartat löytyvät alla olevien linkkien kautta. Lisäksi tiekarttoja ovat tehneet useat EU-tasoiset toimialajärjestöt.