Matkailun kestävyys ja kohtaanto puhuttivat puolueita

Matkailun kestävyys ja kohtaanto puhuttivat puolueiden edustajia ja muita asiantuntijoita TEM:n paneelissa Matkamessuilla 17.1.2019. Vahva viesti matkailun kestävyyden takaamiseksi kuuluu: Panostetaan arvonlisäykseen, ei volyymiin!
 

Matkamessujen panelistit, äänessä Kike Elomaa

Yllä kuvassa ovat Matkamessuilla TEM:n paneelikeskusteluun osallistuneet puolueiden edustajat (vasemmalta oikealle):

  • Ritva Elomaa, Perussuomalaiset, kansanedustaja
  • Katri Kulmuni, Suomen Keskusta, varapuheenjohtaja, kansanedustaja
  • Tiina Tuomela, Suomen Kristillisdemokraatit, varapuheenjohtaja
  • Eva Biaudet, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja
  • Olli-Poika Parviainen, Vihreä liitto, kansanedustaja
  • Matti Torvinen, Sininen tulevaisuus, kansanedustaja, puoluesihteeri

Lisäksi paneeliin osallistuivat kuvan ulkopuolelle jäävät

  • Harri Jaskari, Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja
  • Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitto, varapuheenjohtaja, kansanedustaja
  • Ville Skinnari, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, varapuheenjohtaja

​TEM järjesti Matka 2019 –messujen ammattilaispäivillä puolentoista tunnin tilaisuuden, jonka pääteemoina olivat kestävyys ja osaavan työvoiman kohtaanto matkailussa. Seminaariin osallistui noin 150 matkailun kehittämis-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, matkailuyritysten ja ministeriöiden edustajaa sekä puolueiden edustajia. Puheenjohtajana toimi TEM:n Innovaatiot ja yritysrahoitusosaston ryhmäpäällikkö Sampsa Nissinen.

Tilaisuuden avasi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ministerin mukaan osaavan työvoiman saatavuus ei saa muodostua matkailualan kasvun esteeksi ja asia vaatii panostuksia myös tulevalta hallitukselta. Lisäksi ministeri painotti kestävän matkailun kilpailuetua ja kannusti kuulijoita tutustumaan ulkomaan kohteiden lisäksi aiempaa aktiivisemmin myös kauniisiin kotimaankohteisiimme.

Matkailu kasvaa Suomessa: Matkailun tiekarttaa päivitetään alan kehittämistarpeita vastaavaksi

Johtava asiantuntija Sanna Kyyrä kertoi Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toteumasta sekä kevään 2019 aikana tapahtuvasta tiekartan päivityksestä. Tiekartan toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti: 94 toimenpiteestä 51 on toteutettu yli puolet tai enemmän.

Matkailun vuosittainen toimialaraportti julkistettiin tilaisuudessa toimialapäällikkö Susanna Jänkälän toimesta. Raportissa käsitellään mm. Suomen matkailun rakennetta ja kehitystä, lisäksi siihen on koottu matkailuun liittyvää tilastoaineistoa. Vuonna 2017 matkailuyritysten lukumäärä kasvoi noin 400 yrityksellä, yritysten liikevaihto yli 6 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys yli 1 000 henkilötyövuotta. Ennätyksellinen kasvu matkailijamäärissä näkyy myös matkailuteollisuuden kehittämistarpeina. Osaavan työvoiman saatavuus, digitalisaatio, saavutettavuus, kestävyys ja ilmastonmuutos sekä jakamis- ja alustatalous vaativat huomiointia.

Puolueiden edustajilta vahva viesti matkailun kestävyyden takaamiseksi: panostetaan arvonlisäykseen, ei volyymiin!

Paneelin ensimmäisenä teemana oli matkailun kestävyys. Keskustelussa nousi esiin paikallistuotteiden ja raaka-aineiden entistä parempi hyödyntäminen matkailualalla sekä paikallisen työvoiman käyttö. Moni panelisti toi esiin raideliikenteen kehittämistarpeen, niin matkaketjujen sujuvoittamisen, kuin lento- ja autoliikenteen vähäpäästöisemmän vaihtoehdon näkökulmasta.

Panelistit pitivät tärkeänä eri alojen toimijoiden välistä yhteistyötä ja keskustelua kestävyydestä. Suomi-brändi on myyntivaltti ja panelistien mielestä matkailussa tulee panostaa arvonlisäykseen eikä volyymiin. Voimme välttää kohteiden kantokyvyn ylittämisen, kuten Islannissa on paikoin käynyt. Panelistit pitivät Suomen puhdasta luontoa, rikasta kulttuuriamme ja onnellista kansaamme vetovoimatekijöinä ja toivoivat näiden kestävää hyödyntämistä matkailun edistämiseksi.

Kohtaantohaasteisiin voidaan vastata koulutuksen ja sääntelyn kehittämisellä

Toisena teemana oli matkailun työvoiman kohtaanto. TEM:n käynnistämällä Matkailudiili-hankkeella on haettu ratkaisuja alan työvoiman kohtaantohaasteisiin. Hanke ja sen pilottikokeilut saivat panelisteilta kiitosta ja työn toivottiin jatkuvan myös tulevaisuudessa. Keinoiksi vastata kohtaantohaasteeseen panelistit nostivat esille erityisesti matkailualan arvostuksen, koulutuksen ja lainsäädännön kehittämisen.

Matkailualan arvostusta tulee parantaa ja alan työpaikoista tehdä houkuttelevia ja tekijälle kannattavia mm. koulutuksen ja palkkauksen keinoin. Koulutuksessa olisi panostettava mm. toisen asteen koulutukseen, koulutuspaikkojen lisäämiseen sekä oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi potentiaalisille matkailutyöntekijöille tulisi järjestää muunto-, kieli- ja kulttuurikoulutusta, jotta matkailualalle saataisiin ulkomaalaisten matkailijoiden kanssa hyvin pärjääviä uusia työntekijöitä. Kausiluonteisen työnteon tueksi ehdotettiin joustavampaa sosiaaliturvaa ilman pelkoa tukien menetyksestä. Samalla ehdotettiin entistä joustavampaa mahdollisuutta opiskella työttömyysturvalla.

Ympärivuotisuuden parantaminen koettiin keinona vastata kohtaantohaasteeseen ja samalla sen nähtiin edistävän kestävää matkailua. Panelistit nostivat esiin, että ympärivuotisuus toisi alalle pysyviä työpaikkoja ja sitoutuneita työntekijöitä. Tarve parantaa sesonkityöntekijöiden asuntotilannetta otettiin myös esille. Lisäksi viitattiin TEM:n teettämään selvitykseen koulujen kesälomien siirron vaikutuksista matkailuelinkeinoon ja toivottiin keskustelua siitä, voisivatko Suomen ja Euroopan lomakaudet tulevaisuudessa olla samanaikaiset. Samalla kesämatkailukausi Suomessa jatkuisi nykyistä pidempään.

Panelistien mielestä matkailun tulisi olla mukana seuraavassa hallitusohjelmassa

Paneelin aiheet olivat selvästi hyvin ajankohtaisia sekä kiinnostavia, sillä keskustelua sekä kestävyydestä että kohtaannosta olisi riittänyt pidempäänkin seminaariin. Matkailutoimialan merkittävyys nousi selvästi esiin paneelikeskustelussa ja puolueiden edustajien mielestä matkailu tulisi nostaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Tilaisuudessa oli erittäin positiivinen henki ja kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että nyt on todella panostettava matkailun kestävyyteen ja työvoiman kohtaantoon liittyviin haasteisiin.

Paneelikeskustelussa ei unohdettu sitä, miten hyvää työtä Suomessa on matkailun eteen tehty. Samalla kuitenkin muistutettiin, että edelleen on parannettavaa ja käytännön puutteita löytyy, esimerkkinä mainittiin mediassa messuviikolla esille noussut tapaus Levin matkailukeskuksen jätekeräyksen ja lajittelun haasteista. Panelisteilla oli kuitenkin vahva usko ja tahtotila siihen, että haasteet voidaan ratkaista yhteistyöllä.

Teksti: Sampsa Oksanen, matkailun korkeakouluharjoittelija, IYR