Mitä kotoutuminen on?

Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten järjestöt, työyhteisöt, yritykset, oppilaitokset sekä muut yhteisöt.

Peruspalvelujen kautta osaksi yhteiskuntaa

Pysyvästi maassa asuvat ulkomaan kansalaiset ovat oikeutettuja peruspalveluihin ja työnhakijat voivat käyttää TE-palveluja. Peruspalvelujen kautta tuetaan maahanmuuttajan hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Lue lisää kotouttamistyön perusteista (kotouttaminen.fi).