Pohjoismaiset näkökulmat - bioenergian rooli osana EU:n energiaunionia -seminaari 7.10.2016

Seminaari järjestettiin osana Suomen pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Seminaarin ohjelmaan ja materiaaleihin voit tutustua täällä.

Seminaari metsäbiomassan tarjonnasta sekä käytöstä metsäteollisuudessa,
kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineena ja energiantuotannon polttoaineena 23.3.2016

Seminaari oli osa Biomass Policies -hanketta. Alustusten jälkeen seminaarissa keskusteltiin kotimaisen puun riittävyydestä, puun lisääntyvän kysynnän vaikutuksista puun hintaan ja siitä, mihin käyttöön puuta tulisi ohjata huomioiden EU-tavoitteet, Sipilän hallitusohjelman tavoitteet ja kansatalouden kilpailukyky. Seminaarin alustukset ovat ladattavissa sivun alaosasta.

Seminaari bioenergian tukipolitiikan uudistamisesta 17.2.2016

Seminaari oli osa Energia- ja Ilmastostrategian 2030 valmistelua ja osa uusiutuvan energian tukijärjestelmän valmistelevan työryhmän kuulemista. Seminaarissa keskusteltiin ja tuotiin esiin näkemyksiä Suomen bioenergian tukipolitiikan uudistamisesta. EU-projektia varten tehtiin ehdotuksia vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Seminaari oli osa Intelligent Energy-ohjelman Biomass Policies-projektia, ja sen järjesti VTT työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta." Seminaarin ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua täällä.

Seminaari EU:n 2030 linjausten toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sähkö- ja lämpömarkkinoihin Suomessa sekä hallitusohjelman tavoitteiden toteutumiseen 2.2.2016

Työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetty seminaari liittyi valtioneuvoston käynnissä olevaan selvityshankkeeseen ”EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn”. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy.

Seminaarissa esiteltiin Pöyryn selvityksen tuloksia ja keskusteltiin sekä EU-tason tavoitteista ja ohjauskeinoista että hallitusohjelman energia- ja ilmastotavoitteista. Kommenteissa ja puheenvuoroissa otettiin kantaa muun muassa päästökaupan rooliin ja sähkömarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin, kansallisten ohjauskeinojen tarpeeseen uusiutuvan energian tukemisessa, sekä erilaisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden merkitykseen Suomen kilpailukyvyn kannalta."

Seminaarin ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua täällä.