Pohjoismaiset näkökulmat - bioenergian rooli osana EU:n energiaunionia -seminaari 7.10.2016

Seminaari järjestettiin osana Suomen pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Seminaarin ohjelmaan ja materiaaleihin voit tutustua täällä.

Seminaari metsäbiomassan tarjonnasta sekä käytöstä metsäteollisuudessa,
kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineena ja energiantuotannon polttoaineena 23.3.2016

Seminaari oli osa Biomass Policies -hanketta. Alustusten jälkeen seminaarissa keskusteltiin kotimaisen puun riittävyydestä, puun lisääntyvän kysynnän vaikutuksista puun hintaan ja siitä, mihin käyttöön puuta tulisi ohjata huomioiden EU-tavoitteet, Sipilän hallitusohjelman tavoitteet ja kansatalouden kilpailukyky. Seminaarin alustukset ovat ladattavissa sivun alaosasta.

Seminaari bioenergian tukipolitiikan uudistamisesta 17.2.2016

Seminaari oli osa Energia- ja Ilmastostrategian 2030 valmistelua ja osa uusiutuvan energian tukijärjestelmän valmistelevan työryhmän kuulemista. Seminaarissa keskusteltiin ja tuotiin esiin näkemyksiä Suomen bioenergian tukipolitiikan uudistamisesta. EU-projektia varten tehtiin ehdotuksia vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Seminaari oli osa Intelligent Energy-ohjelman Biomass Policies-projektia, ja sen järjesti VTT työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta." Seminaarin ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua täällä.

Seminaari EU:n 2030 linjausten toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sähkö- ja lämpömarkkinoihin Suomessa sekä hallitusohjelman tavoitteiden toteutumiseen 2.2.2016

Työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetty seminaari liittyi valtioneuvoston käynnissä olevaan selvityshankkeeseen ”EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn”. Hankkeen toteutuksesta vastasi Pöyry Management Consulting Oy.

Kommenteissa ja puheenvuoroissa otettiin kantaa muun muassa päästökaupan rooliin ja sähkömarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin, kansallisten ohjauskeinojen tarpeeseen uusiutuvan energian tukemisessa, sekä erilaisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden merkitykseen Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Seminaarin ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua täällä.