Muut toimialat

Suurten teollisuuden toimialojen lisäksi useat muutkin toimialat valmistelevat tiekarttaa. Työ- ja elinkeinoministeriön toiveena on, että tiekartoista saadaan mahdollisimman yhteismitallisia. Alakohtaisten erojen vuoksi yhteismitallisuudesta voidaan kuitenkin tinkiä enemmän kuin suurten teollisuuden toimialojen tapauksessa.

Tiekarttaa valmistelevat ainakin alla mainitut toimialat.

Tiekartan tekemistä harkitsevat tai ovat harkinneet myös eräät muut toimialat.

Ministeriöiden tiekartat

Ympäristöministeriössä on käynnissä laaja-alainen rakentamisen hiilijalanjälkityö sekä rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen tiekarttatyö.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, joka laatii hallitusohjelman mukaisen tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen.

Ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteyshenkilöt löydät avaussivulta.