Muut tiekartat

Suurten teollisuuden toimialojen lisäksi valmisteilla on useita muitakin tiekarttoja.

Muut toimialat

Tiekarttaa valmistelevat ainakin alla mainitut toimialat. Työ- ja elinkeinoministeriön toiveena on, että tiekartoista saadaan mahdollisimman yhteismitallisia. Alakohtaisten erojen vuoksi yhteismitallisuudesta voidaan kuitenkin tinkiä enemmän kuin suurten teollisuuden toimialojen tapauksessa.

Linkit ohjaavat toimialan tiekarttasivustolle.

Tiekartan tekemistä harkitsevat tai ovat harkinneet myös eräät muut toimialat.

Ministeriöiden tiekartat

Ympäristöministeriössä on käynnissä laaja-alainen rakentamisen hiilijalanjälkityö sekä rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen tiekarttatyö.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, joka laatii hallitusohjelman mukaisen tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen.

Ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteyshenkilöt löydät avaussivulta.

Työ ja työntekijät

SAK:n selvityksessä tutkittiin, millaisena ay-liike näkee ilmastotoimien vaikutukset työhön ja työntekijöiden asemaan.