Muut tiekartat

Suurten teollisuuden toimialojen lisäksi valmisteilla on useita muitakin tiekarttoja.

Muut toimialat

Tiekarttaa valmistelevat ainakin alla mainitut toimialat. Työ- ja elinkeinoministeriön toiveena on, että tiekartoista saadaan mahdollisimman yhteismitallisia. Alakohtaisten erojen vuoksi yhteismitallisuudesta voidaan kuitenkin tinkiä enemmän kuin suurten teollisuuden toimialojen tapauksessa.

Linkit ohjaavat toimialan tiekarttasivustolle.

Tiekartan tekemistä harkitsevat tai ovat harkinneet myös eräät muut toimialat.

Tilannekuvat toimialojen tiekartoista vähähiilisyyteen 28.1.2020

Ministeriöiden tiekartat

Ympäristöministeriössä on käynnissä laaja-alainen rakentamisen hiilijalanjälkityö sekä rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin mukainen tiekarttatyö.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, joka laatii hallitusohjelman mukaisen tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen.

Ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteyshenkilöt löydät avaussivulta.

Työ ja työntekijät

SAK:n selvityksessä tutkittiin, millaisena ay-liike näkee ilmastotoimien vaikutukset työhön ja työntekijöiden asemaan. Toisessa SAK:n selvityksessä esiteltiin esimerkkejä työntekijöille oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpanosta eräissä maissa ja esitettiin suosituksia työntekijöiden osallistamisesta Suomessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomi on jäsenenä kansainvälisessä Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) -hankkeessa. Hanke edistää teollisuuden siirtymistä kohti vähähiilisyyttä, mukaan lukien teollisuuden tiekarttojen valmistelu. Hankkeen verkkosivut löytyvät täältä.