Yhteistoimintalaki asettaa yt-neuvotteluille myös sisällöllisiä vaatimuksia

Neuvotteluissa on käsiteltävä:  

  • Perusteet ja vaikutukset
  • Toimintaperiaatteet tai toimintasuunnitelma työllisyyden edistämiseksi
  • Vaihtoehdot rajoittaa vähentämisen henkilöpiiriä   
  • Vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämistä

Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, henkilöstösuunnitelmaan ja koulutustavoitteisiin tehdään tarvittavat muutokset yhteistoimintaneu-votteluissa (katso lisää henkilöstösuunnitelmasta ja koulutustavoitteista

Neuvotteluja käytävä 14 päivää tai 6 viikkoa, ellei neuvotteluissa toisin sovita

Jos harkinnassa olevat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään tai enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin.

Jos harkinnassa olevat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, on neuvotteluja käytävä vähintään kuuden viikon ajan, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Neuvotteluajanjakso on kuitenkin 14 päivää yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30.

Yrityksen ollessa yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteena neuvotteluaika on 14 päivää neuvottelujen alkamisesta.