Pöytäkirjojen laatiminen 

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laaditaan pöytäkirjat, joista käyvät ilmi ainakin 

  • neuvottelujen ajankohdat
  • osallistujat ja 
  • neuvottelujen tulokset tai osallisten eriävät mielipiteet.

Kaikki neuvotteluissa mukana olleet työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, jollei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta sovita neuvotteluissa toisin.

Työnantajan velvollisuus on osoittaa, että neuvottelut on käyty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla, joten on suositeltavaa pitää pöytäkirjaa myös siinä tapauksessa, ettei kukaan sitä pyytäisi.