Yhteistoimintalaki ei ole vain irtisanomislaki

Julkisuudessa irtisanomiset saavat usein korostetun aseman, ja ehkä siksi yhteistoimintaneuvottelut usein mielletään vain irtisanomisneuvotteluiksi. Yhteistoimintaneuvottelut ovat kuitenkin paljon muutakin.

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä mm. seuraavia asioita:

 • Yrityksessä otetaan käyttöön kamera- tai kulunvalvonta
 • Yrityksen ajoneuvoissa otetaan käyttöön ajoneuvopaikannuslaitteet
 • Yritys harkitsee vuokratyövoiman käyttämistä sekä vuokratyövoiman käytön periaatteet
 • Yrityksen tai sen osa lopetetaan
 • Yrityksen toimipiste siirretään toiselle paikkakunnalle
 • Yrityksen toimintaa laajennetaan tai supistetaan
 • Yrityksen toimintaa uudelleen organisoidaan
 • Yritykseen hankitaan uusi kone tai laite, jolla on henkilöstövaikutuksia
 • Uusien työmenetelmien käyttöönotto
 • Yrityksessä siirrytään kiinteästä työajasta liukuvaan tai toisinpäin
 • Yrityksessä siirrytään toimistohuoneista avokonttoriin tai toisinpäin
 • Työnantaja suunnittelee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työvoiman lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen
 • Työntekijöiden työtehtäviä aiotaan muuttaa tai työntekijöitä siirtää tehtävistä toisiin
 • Säännöllistä työaikaa aiotaan muuttaa

Milloin ei tarvitse neuvotella?

Yhteistoimintaneuvotteluja ei tarvitse käydä mm. seuraavissa tapauksissa:

 • Yritystoiminnan muutokset, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia
 • Vuokratyövoiman käyttö tehtäviin, joita yrityksen omat työntekijät eivät pääsääntöisesti tee (esim. siivous)
 • Lyhytaikaiset muutokset (esim. sairastuneen työntekijän vuoron tuuraus)
 • Työpisteen siirtäminen kerroksesta toiseen
 • Tehtävämuutokset, joista sovitaan työntekijän kanssa

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies