Ohjeet

Yhteistoimintalakiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Kysytyimmät kysymykset yt-laista

Ohje yhteistoiminta-aineistojen ja -menettelyjen kielestä
Yhteistoiminta-aineistojen ja -menettelyjen kieli

Ohje yhteistoimintaa ja osallistumisoikeuksia koskevan lainsäädännön ja arvopaperimarkkinalain sisäpiirisääntelyn yhteensovittamisesta
Yhteistoimintaa ja osallistumisoikeuksia koskevan lainsäädännön ja AMLn sisäpiirisääntelyn yhteensovittaminen 

Ohje yhteistoimintalain soveltamisesta yrityksen työsopimussuhteiseen johtoon
Yt-lain soveltaminen yrityksen työsopimussuhteiseen johtoon

Ohje osa-aikaistetun työntekijän oikeudesta yt-lain mukaiseen hyvitykseen neuvottelumenettelyn laiminlyöntitilanteessa
Osa-aikaistetun työntekijän oikeus hyvitykseen

Ohje paikantamista ja henkilötietojen keräämisen periaatteita ja käytäntöjä koskevasta yhteistoimintamenettelystä
Paikantaminen ja henkilötietojen kerääminen

Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain soveltamisesta säätiön toiminnanjohtajaan
Yt-lain soveltaminen säätiön toiminnanjohtajaan