EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syksyllä 2018 tulevan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Keskeiset sisällöt Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tuelle kaudella 2021-2027 kohdistettaisiin komission asetusehdotusten mukaan viiden teeman ympärille:

  • Älykkäämpi Eurooppa (pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
  • Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
  • Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
  • Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
  • Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen).

TEM on asettanut työn tukemiseksi kumppanuustyöryhmän, joka toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlmanin johdolla. Valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.

EU:n asetusehdotuksia käsitellään jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission kesken. Niistä tarkemmin EU:n koheesiopolitiikan valmistelun sivulla.

Lisätietoa kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahastotoiminnasta: www.rakennerahastot.fi.

Perustietoa valmistelusta

Kuulemisaineisto

Lisätietoja: Jaana Valkokallio