EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu


Lainsäädäntöpohja ohjelmakaudelle on valmistunut

EU:n alue- ja rakennepolitiikan asetukset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. EU:n virallinen lehti.
Kansallinen lainsäädäntökokonaisuus on valmis. Tietoa kokonaisuudesta

Valtioneuvosto on hyväksynyt ohjelmaesityksen

Valtioneuvosto on hyväksynyt 21.10. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman. Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa ohjelman komission viralliseen käsittelyyn. Ohjelmavalmistelu jatkuu yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Komissio tekee prosessin päätteeksi hyväksymispäätöksen ohjelmasta.
Tietoa ohjelmasta

Ohjelma
Liitetaulukko kohtaan 4. mahdollistavat edellytykset

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta ohjelmaehdotuksesta, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta annetut lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi verkkosivuilla. Lausuntopalvelu.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2018 kumppanuusvalmistelun EU:n ohjelmakauden 2021-2027 osalta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

TEM on asettanut työn tukemiseksi kumppanuustyöryhmän, joka toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlmanin johdolla. Valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.

Lisätietoa päättyvän ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahastotoiminnasta: www.rakennerahastot.fi.

Lisätietoja: Tapani Kojonsaari