EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus lausuntokierrokselle

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty lausuntokierrokselle. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toimia, joiden osalta järjestetään erikseen kuuleminen myöhemmin.

Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta voi jättää 16.4.2021 klo 16.00 asti Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ohjelmaehdotus 2021-2027
Tiedote: EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle

Ohjelmakauden valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syksyllä 2018 tulevan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Keskeiset sisällöt Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tuelle kaudella 2021-2027 kohdistettaisiin komission asetusehdotusten mukaan viiden teeman ympärille:

  • Älykkäämpi Eurooppa (pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
  • Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
  • Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
  • Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
  • Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen).

TEM on asettanut työn tukemiseksi kumppanuustyöryhmän, joka toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlmanin johdolla. Valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.

EU:n asetusehdotuksia käsitellään jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission kesken. Niistä tarkemmin EU:n koheesiopolitiikan valmistelun sivulla.

Lisätietoa kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahastotoiminnasta: www.rakennerahastot.fi.

Lisätietoja: Jaana Valkokallio