Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistukseen liittyvät maakunnalliset verkoistoitumistapaamiset

Soteuttamo 2.0 -maakuntakierros

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Soteuttamon tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Nyt konsepti on laajentunut Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppanien toteutuksessa maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi, ja sijoittuu ajalle 25.9.-28.1.2019.

Tilaisuuksien aikataulu löytyy Sitran sivuilta

Oma maakunta -kierros

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat vierailivat keväällä 2018 kaikissa Suomen maakunnissa. Maakuntakierros toteutettiin maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nergin johdolla. Myös kasvupalvelut oli yhtenä aiheena mukana kierroksella.

Oma maakunta -kierroksen tavoitteena oli tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa, kunkin alueen tarpeista lähtien.

Lue lisää Oma maakunta -kierroksesta

Kasvupalveluihin keskittyvä aluekierros toteutui maalis-huhtikuussa

Kokonaan kasvupalveluihin keskittyvä alueellinen kierros toteutettiin maalis-huhtikuussa. Mukana kuudessa alueellisessa tilaisuudessa oli tulevien maakuntien vastuuvalmistelijoita, ELY-keskusten ja TE-toimistojen edustajia, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien edustajia sekä TEM:n kasvupalvelu-uudistuksen valmistelusta vastaavia.

Tilaisuuksia oli mahdollista seurata TEM:n internet-sivustolla. Myös media edustajia oli kutsuttu tilaisuuksiin.