Päästöjen tarkkailu ja todentaminen päästökauppakaudella 2013─2020

Päästökauppakaudella 2013–2020 päästökaupan päästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista säädetään komission asetuksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetukset päästökauppalain (311/2011) nojalla tarkkailusta ja todentamisesta.

Energiavirasto toimii Suomen kansallisena päästökauppaviranomaisena. Päästökauppaviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. päästölupien myöntäminen, päästökaupparekisterin ylläpitäminen, päästökaupasta johtuvien velvoitteiden valvominen ja päästökauppatodentajien hyväksyminen.

Laitoksen toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten tiedot täytyy todentaa ja ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle. Samoin uusien osallistujien hakiessa laitokselle ilmaisia päästöoikeuksia tiedot täytyy todentaa.

Päästökauppalain (311/2011) nojalla on annettu seuraavat asetukset ilmaisjakoa varten annettavien tietojen todentamisesta:

  • Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020 (591/2012)
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan uusista osallistujista päästökauppakaudella 2013—2020 (598/2012)