Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n yleisavustuksen myöntäminen

TEM raha-asiainvaliokunta 30.12.2021 13.30

Kirjanpitolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024

TEM valtioneuvoston yleisistunto 22.12.2021 10.00