Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 20.6.2024 11.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

TEM valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00