Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

TEM valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00