Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Valtiontakuurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00