Tehtävään määrääminen TEM/2018/187

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Elina Isoksela, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063719
Asia
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrätään ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Risto Timonen ajalle 1.1.-31.12.2019. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 9 §:n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta johtaa keskuksen johtaja, jona toimii keskuksen yhden vastuualueen päällikkö oman toimensa ohella. Keskuksen johtaja vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Valtioneuvosto määrää keskuksen johtajan määräajaksi työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään Risto Timosen ajalle 1.1.−31.12.2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.