Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.5.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Tuike Finland Oy:lle

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220

Asia
Tuike Finland Oy:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kotkan ja Haminan kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2 x 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kymi-Lumi).

Esitys
Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Tuike Finland Oy:lle

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.