Lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle

Ministeri
Katri Kulmuni

Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220

Asia
Fingrid Oyj:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Muhoksen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 + 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Pyhänselkä-Nuojuankangas).

Esitys
Valtioneuvosto myöntää lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan Fingrid Oyj:lle

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.