Määrärahan jako

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2019 myöntämisvaltuuden alueellinen jako valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin, momentti 32.50.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen)

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sirpa Hautala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063684
Asia
Valtion vuoden 2019 lisätalousarviossa osoitettiin momentille 32.50.42 myöntämisvaltuutta 10 400 000 euroa käytettäväksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin. Lisätalousarvion selvitysosan mukaan myöntämisvaltuuden lisäyksestä 8 400 000 euroa aiheutuu alueellisen pääomasijoitustoiminnan käynnistämisestä ja 2 000 000 euroa Varsinais-Suomessa toteutettavista uuden teknologian investointihankkeista, joilla arvioidaan olevan merkittävät työllisyysvaikutukset. Päätöksellä jaetaan Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY -keskukselle) vuoden 2019 lisätalousarvion momentin 32.50.42 mukaisesta valtuudesta 8 400 000 euroa käytettäväksi Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueellisiin pääomasijoitusrahastohankkeisiin. Lisäksi päätöksellä jaetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 2 000 000 euroa käytettäväksi Varsinais-Suomessa toteutettaviin uuden teknologian investointihankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävät työllisyysvaikutukset. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin valtuuksiin.
Esitys
Valtioneuvosto tekee päätöksen momentin 32.50.42 vuoden 2019 myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta käytettäväksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin valtuuksiin (RV)
Vaikutukset
Vastaa talousarvion momentin 32.50.42 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen