Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2019 10.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 68/2018 vp, EV 286/2018 vp)

HE 68/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka

Esittelijä
Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen