Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2019 10.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta 2) Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Katri Kulmuni

Esittelijä
Tuija Ypyä, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295062115

Asia
Asetuksessa avaruusasiain neuvottelukunnasta säädettäisiin neuvottelukunnan tehtävistä, toimikaudesta ja kokoonpanosta sekä toiminnan järjestämisestä. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1147/2017) 1 §:ään tehtäisiin em. uudesta asetuksesta johtuva muutos. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen avaruusasiain neuvottelukunnasta ja asetuksen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
Neuvottelukunnan toiminnan kehittäminen ja avaruusstrategian toteuttamisen parempi koordinointi vaikuttavat myönteisesti avaruusalan toimintaympäristöön ja edistävät suomalaisten organisaatioiden mahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen