Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp; EV 56/2019 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 86/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Nico Steiner, Hallitusneuvos p.+35 8295049001
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työaikalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen