Suomen ehdokkaan nimeäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ehdokkaiden nimeäminen Ahvenanmaan edustajaksi ja varaedustajaksi Euroopan unionin alueiden komiteaan kaudelle 2020-2025

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Asia
Valtioneuvoston istunnossa 26.9.2019 on nimetty Suomen ehdokkaat ja varaehdokkaat Euroopan unionin alueiden komiteaan toimikaudelle 2020-2025. Komiteassa Suomen edustajien määrä on yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varaedustajaa. Näistä kahdeksan on Manner-Suomesta ja yksi Ahvenanmaalta. Ahvenanmaan varsinaiseksi ehdokkaaksi nimettiin tuolloin maakuntapäivien jäsen Sara Kemetter ja varaehdokkaaksi Maarianhaminan kaupunginvaltuuston jäsen Henrik Löthman. Ahvenanmaalla 20.10.2019 järjestettyjen maakunta- ja kuntavaalien vuoksi Ahvenanmaan ehdokkaat pyydettiin nimeämään uudestaan. Ahvenanmaan itsehallintolain 59 e §:n (1144/1991) perusteella Ahvenanmaan maakunnan hallitus on 10.1.2020 ilmoittanut esitettäväksi alueiden komitean varsinaiseksi ehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Bert Häbblomin ja varaehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Annette Bergbon.
Esitys
Valtioneuvosto nimeää Ahvenanmaan varsinaiseksi ehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Bert Häggblomin ja varaehdokkaaksi maakuntapäivien jäsenen Annette Bergbon Euroopan unionin alueiden komiteaan kaudelle 2020-2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio