Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/210

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp; EV 11/2022 vp)

HE 234/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyys- suojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen