Ohjelmat TEM/2022/38

« Raha-asiainvaliokunta 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelmakehyksen muutos

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Johanna Osenius, Aluekehitysjohtaja p.+35 8295064937
Asia
Päätöksellä hyväksyttäisiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelmakehyksen muutos. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman REACT-EU-välineen toimenpiteisiin kohdennettavan ohjelmakehyksen muutos lisää tarvetta budjetoida valtion talousarvioon myöntämisvaltuutta vuoden 2022 lisätalousarviossa noin 2,9 miljoonaa euroa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET Vuoden 2022 lisätalousarviossa ehdotettaisiin budjetoitavaksi myöntämisvaltuutta ja arvioitaisiin tulevien vuosien määrärahantarpeet.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio