Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/168

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2021 vp; EV 19/2022 vp)

HE 198/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elise Pekkala, Hallitusneuvos p.+35 8295063731
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, lain työttömyysturvalain 2 a luvun muuttamisesta sekä lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen