Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/84

« Tasavallan presidentin esittely 4.8.2022 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp)

HE 92/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen