Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteeseen perustuvat saatavat työnantajan ollessa maksukyvytön. Palkkaturvaa voi hakea työntekijä itse tai työntekijäjärjestö. Työnantajan ollessa konkurssissa palkkaturvaa voi hakea myös konkurssipesä.

Palkkaturvan maksamisen keskeisimmät edellytykset ovat:

  • saatava perustuu työsuhteeseen
  • saatavaa on haettu 3 kuukauden kuluessa sen erääntymisestä
  • työnantaja on maksukyvytön
  • saatava on perusteeltaan ja määrältään selvä

Palkkaturvan enimmäismäärä on 15 200 euroa. Työaikapankkiin perustuvia saatavia voidaan kuitenkin maksaa palkkaturvana määrä, joka vastaa työntekijän 6 kuukauden palkkaa.

ELY-keskus käsittelee

Palkkaturva-asian käsittelee Uudenmaan ELY-keskus. Hakemuksen voi kuitenkin jättää myös TE-toimistoon.

Valtio perii palkkaturvana maksetut määrät työnantajalta. ELY-keskus huolehtii valtion saatavan perinnästä.

Työnantajat rahoittavat palkkaturvan kollektiivisesti työttömyysvakuutusmaksun kautta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa vuosittain valtiolle palkkaturvana maksetun ja työnantajilta takaisinperityn määrän erotuksen.

Katso myös

Palkkaturva-asiain neuvottelukunta

Lisätietoja:

Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner, Johanna Ylitepsa