Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan

Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut – ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut – siirtyvät maakuntauudistuksen yhteydessä vuoden 2021 alussa uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Lähtökohtana on, että kasvupalvelussa järjestämis- ja tuottamistehtävät erotetaan toisistaan. Maakunta itse aina hoitaa viranomaistehtävät, joilla tarkoitetaan mm. sellaisia tehtäviä, joiden puitteissa maakunta tekee yrityksille rahoituspäätöksiä tai ihmisten toimeentuloon vaikuttavia päätöksiä. Järjestämisen puolelle kuuluvat myös mm. palvelujen saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta huolehtiminen sekä palvelujen rahoitusta ja tuottamistapaa koskevat ratkaisut. Tuottaminen puolestaan tarkoittaa varsinaista palvelu- ja asiakastyötä.

Allienssimalli sitoo yhteen järjestäjät ja tuottajat

Palvelut voidaan tuottaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä, jolloin on mahdollisuus hyödyntää mm. allianssimallia. Monipuolistettu palvelurakenne ja asiakkaan laajempi vapaus valita tarjolla olevista palveluvaihtoehdoista parantavat palvelujen vaikuttavuutta, synnyttävät uusia palveluinnovaatioita ja vahvistavat kotimaista palvelumarkkinaa.

Allianssimallilla tarkoitetaan tilaajien/järjestäjien ja tuottajien yhteistoimintamallia, joka perustuu yhteisiin tavoitteisiin, keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen sekä toimeenpanon hankkeistamiseen. Allianssin osapuolia voivat olla julkisen tai yksityisen sektorin toimijat sekä järjestöt.

Esimerkki allianssimallin käytöstä palvelujen hankinnassa, case Tesoma

Kasvupalvelujen eli työnhakijoiden ja yritysten palvelumarkkinoilla on Suomessa reilut 10 000 yritystä. Yritysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Erityisesti työllistämispalvelut ovat selvästi kasvusuunnassa. Kaikissa tulevissa maakunnissa on jo valmiina palveluyrityksiä tarttumaan haasteeseen, kun kasvupalvelujen tuotantoa siirtyy markkinoille maakuntauudistuksen yhteydessä 2021 lähtien. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta markkinatarkastelusta.

Ajankohtaistilaisuus kasvupalvelujen järjestäjä-tuottaja -mallin rakentamisesta
Tutustu aineistoon

Katso video:
Kasvupalvelut ja allianssimalli - Kysymyksiä ja vastauksia

Tutustu kasvupalvelun markkinakartoitukseen

Kasvupalvelujen eli työnhakijoiden ja yritysten palvelumarkkinoilla on Suomessa reilut 10 000 yritystä. Yritysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Erityisesti työllistämistoiminta on selvästi kasvusuuntainen toimiala. Kaikissa tulevissa maakunnissa on jo valmiina palveluyrityksiä tarttumaan haasteeseen, kun kasvupalvelujen tuotantoa siirtyy markkinoille maakuntauudistuksen yhteydessä 2021 lähtien. Kasvupalvelujen kilpailutus voi uudistaa ja monipuolistaa palvelumarkkinaa sekä laajentaa palveluntuottajien tarjontaa.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta markkinatarkastelusta. Kasvupalvelun valmistelun yhteydessä on syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana kartoitettu markkinan nykytilaa ja mahdollisuuksia uudenlaisten palvelujen tuottamiseen. Tilastotietojen lisäksi on toteutettu avoimia keskustelutilaisuuksia palveluyritysten kanssa ja kuultu kahden kansainvälisen toimijan kokemuksia eri maista.

Markkinavuoropuheluraportti

 

Tietoa kasvupalveluista ja allianssimallista, katso video