Valtioneuvoston periaatepäätökset Fennovoima Oy:n hankkeesta

Fennovoima Oy jätti 14.1.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa (PAP-hakemus) ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen 6.5.2010. Eduskunta vahvisti periaatepäätöksen 1.7.2010. 

Fennovoima Oy jätti 4.3.2014 hakemuksen vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämisestä. Valtioneuvosto teki hakemuksesta periaatepäätöksen 18.9.2014.

Voimalaitos on tarkoitus rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemelle.

Lisätietoja: Jorma Aurela