Taustaskenaariot

Perusskenaario, joka on yhteinen sekä energia- ja ilmastostrategialle, että keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle julkaistiin 15.6.2016. Perusskenaariossa kuvataan kehitystä nykyisten politiikkatoimien vallitessa. 

Esittelykalvot

Perusskenaarion julkistustilaisuuden ohjelmaan ja esityksiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Skenaarioita ja strategian muita taustoja kuvataan taustaraportissa.

Skenaariokehikko

Skenaariokehikko esittelee perusskenaarion laadinnassa käytettävät oletukset.

Skenaariokehikko

Skenaariokehikkoon on koottu mm. maailmantaloutta, Suomen kansantaloutta ja väestöä, energian hintoja, liikennettä, maa- ja metsätaloutta, teollisuutta ja rakennusten lämmitystä koskevat taustaoletukset, joita käytetään perusskenaarion laadinnassa.

Lisätietoja: Bettina Lemström