Pietarsaaren seudulla kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä maahanmuuttoasioissa

Pohjanmaan rannikolla sijaitsevilla Pietarsaarella, Uusikaarlepyyllä, Kruunupyyllä, Pedersörellä ja Luodolla on yhteinen kotouttamiskoordinaattori, jonka tehtävään kuuluu muun muassa ylläpitää kuntien sisäisiä ja niiden välisiä verkostoja. Kunnat ovat onnistuneet tiiviillä koordinoinnilla tehostamaan kotouttamispalveluitaan.

Pietarsaaren seudulla asuu tällä hetkellä noin 2 300 maahanmuuttajataustaista henkilöä, joista noin 460 on tausta pakolaisena tai kiintiöpakolaisena. Tänä vuonna kuntapaikan on saanut 23 henkilöä Pietarsaaresta. Lähivuosina kunnat vastaanottavat yhteensä noin 100 pakolaista vuodessa.

Kotouttamiskoordinaattori Eva-Maria Emetin mukaan toisen kunnan ylläpitämän vastaanottokeskuksen tuleminen Pietarsaareen johti kuntien tiiviiseen yhteistyöhön. Oli löydettävä keinot sopia palveluiden järjestämisestä. Emet koordinoi maahanmuuttajien asioita kotouttamisyksikössä, joka on palvelupiste maahanmuuttajille ja yhteistökumppaneille.

-Suurin osa käytännön kotouttamistyöstä tehdään kouluissa ja päiväkodeissa sekä aikuisilla opiskeluiden parissa. Pyrin olemaan eri sektoreiden välillä kaikkiin mahdollisiin tahoihin yhteydessä, jotta tietäisimme, mitä missäkin tehdään. Kotouttamistyö täällä perustuu ihan täysin yhteistyöhön kuntien välillä. Haluamme, että maahanmuuttopalvelut saa keskitetysti ja tehokkaasti yhdestä paikasta. Se vaatii aktiivista koordinointia hallinnon sekä käytännön tasolla.

Yrityksiä kiinnostaa uusien tulijoiden kansainvälisyys

Emet kertoo, että yhteyksiä alueen elinkeinoelämään kehitetään jatkuvasti. Työllisyystilanne Pietarsaaren seudulla on hyvä: alueella on noin 3 000 yritystä, joista 1 200 sijaitsee Pietarsaaressa. Uusi työvoima kiinnostaa yrityksiä.

-Seudun yrityksissä on paljon vientiä ulkomaille, joten kansainvälisyys kiinnostaa täällä myös elinkeinoelämää, Emet kertoo.

Monikulttuurisuuden edistäminen on kirjattu seudun strategiseen ohjelmaan. Emet kehottaa myös muita kuntia yhdistämään voimansa kotouttamistyössä; mukaan suunnittelutyöhön kannattaa ottaa myös järjestöjä sekä maahanmuuttajien omia verkostoja.

-On istuttava saman pöydän ääreen keskustelemaan siitä, miten asiat kannattaa yhdessä hoitaa. Yhteistyön avulla muutos voi kääntyä voimavaraksi.