Pohjoismaiset näkökulmat - bioenergian rooli osana EU:n energiaunionia -seminaari 7.10.2016


Seminaari järjestettiin osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta Suomen pysyvässä edustustossa Brysselissä.


Ohjelma

10:00-10:10 Avaussanat, Minna Kivimäki, pysyvän edustajan sijainen, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa


10:10-10:30 Bioenergian rooli energiaunionissa, Giulio Volpi, virkamies, Renewables and CCS policy, DG ENER, Euroopan komissio


10:30-11:30 Pohjoismaiden esitykset energia- ja ilmastostrategioista vuodelle 2030 ja bioenergian roolista näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

  • Ruotsi, Sara Emanuelsson, vanhempi neuvonantaja, Ministry of Environment and Energy
  • Tanska, Jane Glindvad Kristensen, yksikönpäällikkö, Danish Energy Agency
  • Norja, Jon Audun Kvalbein, neuvonantaja, Ministry of Petroleum and Energy
  • Suomi, Päivi Janka, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö

11:30 – 12:00 Nordic Energy Technology Perspectives* - bioenergian rooli, Markus Wråke, toimitusjohtaja, Energiforsk - the Swedish Energy Research Centre ja Dr Mattias Bisaillon, energian ja jätehuollon asiantuntija, Profu, Ruotsi


12:00-12:30 Paneelikeskustelu, moderaattori: Markus Wråke, toimitusjohtaja, Energiforsk - the Swedish Energy Research Centre

* Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP 2016) on pohjoismainen versio Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) global Energy Technology Perspectives 2016 -julkaisusta (lataa julkaisu täältä).