Kansainvälistä suojelua saavat tarvitsevat usein psykososiaalista tukea

Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt tarvitsevat usein erityissairaanhoidon palveluja, sillä heillä saattaa olla esimerkiksi traumatisoivia kokemuksia. Erityissairaanhoidon palvelut tuotetaan heille samalla tavalla kuin muillekin kuntalaisille; tarvittaessa muulla paikkakunnalla sijaitsevassa erikoissairaanhoidon yksikössä.

Pakolaisuus koettelee psyykettä, lue lisää (kotouttaminen.fi).