Hallituksen työllisyystoimenpiteet puoliväliriihessä 2021

Puoliväliriihessä päätetyillä toimenpiteillä tavoitellaan 40 000–44 500 lisätyöllistä. Hallituskauden loppuun mennessä tehdään lisäksi päätökset 110 miljoonalla julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. 

Lue lisää

Valtioneuvoston tiedote 29.4.2021: Hallitus päätti vaalikauden lopun linjauksista ja vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta

Vaikutusarviot

Hallituksen puoliväliriihessä päätettyjen työllisyystoimien vaikutukset on arvioitu siinä ministeriössä, joka vastaa kunkin työllisyystoimen valmistelusta. Vaikutusarviot perustuvat yhteisiin periaatteisiin ja viitekehykseen, jotka on hyväksytty työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä. Lisäksi ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä vaikutusarvioiden valmistelussa.

Ministeriöiden muistiot vaikutusarvioinneista
 

*Palkkatuen väliaikainen varantovaikutus on noin 4 500 työllista