Rahoitushaku alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistäville kehittämishankkeille

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason toimenpiteisiin. Matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille kohdennettu rahoitushaku järjestetään 3.7.2020–31.8.2020.

Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon elpymisen edistäminen ja matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeiden on oltava käynnistettävissä ja toteutettavissa nopealla aikataululla sekä päätyttävä 31.12.2021 mennessä. Hankkeiden on myös sovittava yhteen Suomen matkailustrategian kattoteemojen kanssa, jotka ovat:

  1. Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti
  2. Matkailualan digitalisointi
  3. Matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus
  4. Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Rahoituksen hakeminen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto. Hakuilmoitus ja -lomake on julkaistu Etelä-Savon maakuntaliiton sekä Varsinais-Suomen liiton sivulla.

Lisätietoja:

TEM:n tiedote 3.7.2020: Rahoitushaku matkailun kehittämiseen alueilla käynnistynyt
TEM:n tiedote 1.7.2020: Hallitus tukee matkailun elpymistä ja kehittämistä 4,5 miljoonan euron lisärahoituksella