Reboot Finland uudistaa Suomen digiaikaan

Reboot Finland on työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin ja Finpron yhdessä käynnistämä lumipalloilmiö. Sen tuloksena jatkuvasti kasvava digiosaaminen uudistaa koko Suomen perusteellisesti.

Mitä hyötyä on Reboot Finlandista?

Reboot Finland käynnistää 100-vuotiaan Suomen uudelleen digitaaliseen aikaan. Suomi-neito päivitetään vientikuntoon ja digitaaliset ratkaisut helpottavat meidän jokaisen arkielämäämme – vauvasta vaariin.

Voimme hoitaa pienen ihmisen lääkärikäynnin kotoa käsin ja iän karttuessa asua omassa kodissamme paljon nykyistä kauemmin. Tai keksitään kokonaan uusia tapoja hyödyntää avointa dataa ja myydään valmista tuotetta muuallekin maailmaan. Reboot Finlandin hyödyille korkeintaan mielikuvitus on rajana.

Reboot Finland käytännössä

Reboot Finland tarkoittaa konkreettisia tekoja, jossa arkielämän, yritystoiminnan ja julkisten palveluiden haasteita ratkotaan nopeasti, yhteisvoimin ja siksi paljon aikaisempaa tehokkaammin. Reboot Finlandin tavoitteena on toteuttaa vuoden 2017 aikana 100 konkreettista uudistavaa digitekoa kuten hackathonia, ideakilpailua tai kampanjaa, jotka viitoittavat Suomen matkaa seuraavalle sadalle vuodelle.

Hackathoneissa kokoontuvat ohjelmistoalan ammattilaiset eri toimialoilta ideoimaan ja ratkaisemaan organisaatioiden innovaatioita hidastavia tekijöitä. Hyötyjä ovat muun muassa liiketoiminta- ja markkinatiedon lisääminen olemassa oleviin teknologioihin sekä uudet patentoitavat ratkaisut.

Miten mukaan Reboot Finlandiin?

Yritys, kaupunki, kunta tai sinä Suomen kansalainen – kerro meille Suomea uudelleen käynnistävästä hankkeestasi ja lähetä viesti yhteystietoineen osoitteessa digitalrebootfinland@gmail.com.

Reboot-tapahtumat ja action

Lisätietoa 

www.rebootfinland.fi
 

Reboot-Finland on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

Muualla verkossa