Asiantuntijatilaisuus sähkömarkkinoista

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto järjesti 27.1.2016 sähkömarkkinoiden asiantuntijaseminaarin, jossa pohdittiin 31 asiantuntijan voimin sähkömarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. Seminaarin esitysten ja keskustelujen nostettiin tärkeimpiä asioita energia- ja ilmastostrategian taustatekstiin tai linjattavien asioiden joukkoon. Seminaarin esitykset löytyvät sivun alareunasta.

Ohjelma

1. Yleiset tausta-alustukset aiheeseen

    Hallitusohjelman tavoitteet, EU:n tavoitteet ja energiaunioni
    Petteri Kuuva, TEM

    EU:n markkinamallitiedonanto ja suunnitelmat sähkömarkkinoiden kehittämisestä
    Tatu Pahkala, TEM

    Pöyryn 2030-selvityksen ensimmäiset tulokset, politiikkaskenaarioiden vaikutuksia
    sähkön ja päästöoikeuksien hintakehitykseen
    Jenni Patronen, Pöyry

    Toimitusvarmuuden tila
    Ville Väre, Energiavirasto

2. Mihin haasteisiin ja ongelmiin on varauduttava sähkömarkkinoilla vuoteen 2030?

    Hallituksen linjausten vaikutukset, kivihiilestä luopuminen, verolinjaukset, uusiutuvan tavoite
    ja vaihteleva tuotanto.
    Jukka Leskelä, Energiateollisuus

    Miten saadaan tarvittavat investoinnit sähköntuotantokapasiteettiin ml.
    kapasiteettimarkkina?
    Simon-Erik Ollus, Fortum

    Miten sähkön kysyntäjousto saadaan aktiivisesti markkinoille? Mikä on sähkönkäyttäjien
    vastuu? (ml. hajautettu tuotanto)

        Kysyntä sähköjärjestelmän näkökulmasta
        Risto Lindroos, Fingrid

        Hajautetun tuotannon näkökulmasta
        Raimo Lovio/Smart energy teknologia murros -hanke
    
    Mitä muutos edellyttää verkoilta? (TSO ja DSOt)
    Jouni Pylvänäinen/Roadmap 2025 -hanke

3. Sähkön huoltovarmuus

    Onko tarvetta huoltovarmuusreserville? Missä tilanteessa huoltovarmuusreserviä voitaisiin
    käyttää (markkinoiden ja valmiuslain väli?)
    Tatu Pahkala, TEM