Seminaari hajautetun energiantuotannon yleistymisestä ja toimintamallien muutoksesta energiamarkkinoilla

TEM ja Pöyry Management Consulting Oy järjestivät osana kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelua seminaarin hajautetun energiantuotannon yleistymisestä ja toimintamallien muutoksesta energiamarkkinoilla. Voit ladata seminaarin esitykset sivun alaosasta.

Tilaisuuden ohjelma

 

9:00   Alkusanat, Petteri Kuuva, TEM

1. Hajautetun tuotannon yleistymisen ajurit

9:10  Hajautettujen energiantuotantomenetelmien teknistaloudellinen potentiaali Suomessa
         Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting
Oy

9:25  Hajautetun aurinkoenergian kannattavuuden vaikuttimet, Karoliina Auvinen, Aalto-
         yliopisto

9:40  Mielikuvien ja sosiaalisen ympäristön vaikutus hajautetun tuotannon yleistymiseen, Eva
         Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus

9:50  Aluetaloudellinen näkökulma hajautettuun energiantuotantoon, Pekka Peura, Vaasan
         yliopisto

10:00 Keskustelua

10:30 Tauko

2. Hajautetun tuotannon vaikutukset toimintamalleihin ja rooleihin energiamarkki-
    noilla

10:40  Markkinoilla olevia ratkaisuja ja toimintamalleja hajautetussa tuotannossa
           Perttu Lahtinen, Helen: Aurinkosähköratkaisut kuluttajille

           Jari Pirkola, Oulun Energia: Farmivirta

11:00  Roolien muutos sähkömarkkinoilla; uudet toimijat ja toimintamallit hajautetussa 
           tuotannossa
, Jan Segerstam, Empower

11:20  Digitalisaatio muutostekijänä: Datahubin vaikutukset ja voiko blockchain-teknologia  
           muuttaa energiamarkkinat? Nikita Semkin, Pöyry Management Consulting Oy

11:30  Keskustelua

12:00  Seminaarin päätös