SIB-hankkeet

Vaikutusten hankintaa SIB-mallin avulla on kokeiltu Suomessa jo kahdessa hankkeessa, joiden tavoitteena oli työhyvinvoinnin edistäminen julkisella sektorilla sekä maahanmuuttajien nopea työllistyminen. Käynnissä olevissa hankkeissa tavoitellaan pitkään työttömänä olleiden työllistymistä sekä lasten huostaanottojen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.  

Uusia hankkeita on myös valmisteilla. Näissä tavoitellaan muun muassa ikääntyneiden itsenäistä toimintakyvyn vahvistamista, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä sekä maatalouden ravinnekuorman ja yksityistalouksien aiheuttamien ilmastohaittojen vähenemistä.  

Maailmanlaajuisesti käynnissä tai suunnitteilla on hieman vajaat 200 impact bond -hanketta, joista lähes puolet on Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Euroopan maista 12:ssa on impact bond -hankkeita.   

Mitä ovat Lapset-SIB II:n lähtökohdat ja vaikutustavoitteet?

Yhteenvedot tulosperusteisista rahoitussopimuksista (SIB, EIB) Suomessa