Kansainvälistä suojelua saavilla on oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Kuten muutkin kuntalaiset, kansainvälistä suojelua saavat ovat oikeutettuja käyttämään julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Heillä on myös oikeus Kelan asumisperusteisiin etuuksiin, kuten

  • sairausvakuutusetuuksiin,
  • työmarkkinatukeen,
  • yleiseen asumistukeen ja
  • lapsilisään
  • samoin edellytyksin kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla.

Oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat

Kunnan terveydenhoitaja saa vastaanottokeskuksen terveydenhoitajalta tiedot oleskeluluvan saaneiden asiakkaiden terveydentilasta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä, jos asiakas on suostunut tähän.

Kiintiöpakolaiset

Kiintiöpakolaisille tehdään kunnassa alkuvaiheen terveystarkastus, jossa selvitetään henkilön terveydentila, seulotaan hoidettavissa olevat ja suojatoimia edellyttävät tartuntataudit ja varmistetaan rokotussuoja. Tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa myös psyykkisiä ongelmia sekä ohjata sairaalahoitoa tarvitsevat jatkohoitoon.

Lue lisää kansainvälistä suojelua saavien terveystarkastuksista (kotouttaminen.fi)