TEM tukee sote- ja hyvinvointialan valmistautumista muutokseen

Työ- ja elinkeinoministeriö panostI syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana maakunnan ja pk-toimijoiden vuoropuhelun synnyttämiseen ja pk-toimijoiden valmiuksiin vastata tuleviin muutoksiin järjestämällä yhteistyössä Sitran kanssa lähes 20 paikkakunnalla Soteuttamo 2.0 -tilaisuuden sekä kahdella alueella sote-kiihdyttämön.   

Mikä Soteuttamo on?

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. 

Jo ennestään toimivaksi todettua konseptia laajennettiin maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi. Tavoitteena oli lisätä sote- ja hyvinvointialan pk-yritysten valmiuksia menestyä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Tilaisuuksissa toivottiin syntyvän uusia verkostoja yli toimialarajojen – palveluntuottajien, startupien, kunnan edustajien, palvelumuotoilijoiden tai vaikkapa virkamiehien kesken. 

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet oli suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Tilaisuudet olivat avoimia niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoille.

Lue lisää Soteuttamo-kierroksesta Sitran verkkosivuilta

Mikä sote-kiihdyttämö on?

Soteuttamo 2.0 -kierroksen lisäksi järjestettiin kaksi sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattua kiihdyttämöä syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana kahdella alueella. 

Kiihdyttämöjen avulla oli tarkoitus pilotoida, kuinka sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

Mukaan valituille pk-yrityksille ja järjestöille tarjottiin noin kolmen kuukauden mittainen, niiden omaan liiketoimintaan kohdistettu tehovalmennus. Kiihdyttämö tarjosi ajantasaista ja konkreettista sote-tietoa ja uusia työkaluja, joita on mahdollisuus soveltaa ja kehittää edelleen omassa liiketoiminnassa. Samalla mukana oleville tarjoutui monipuolinen vertaisoppimisen mahdollisuus, sillä ohjelmassa on mukana parikymmentä pk-toimijaa (pk-yritystä tai järjestöä). 

Tavoitteena oli vahvistaa pk-palveluntuottajien kilpailu- ja muutoskykyä muuttuvassa sote-ympäristössä. Huomiota kiinnitetään niin palvelumuotoiluun, liiketoimintamallien kehittämiseen, rahoituksen hankkimiseen kuin vaikuttavuuden mallintamiseen.

Lue lisää kiihdyttämöistä Sitran verkkosivuilta 

Miksi Soteuttamo 2.0 ja kiihdyttämöt järjestettiin?

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on parhaillaan suuressa murroksessa. Keväällä 2018 julkaistun selvityksen mukaan erityisesti pienimpien pk-yritysten liiketoimintaosaamisessa on puutteita eivätkä pienten yritysten resurssit riitä digimurroksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. 

Kiertueen toteuttivat työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra yhdessä Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Arvo-liiton ja Sosten kanssa. 

Tutustu keväällä 2018 julkaistuun selvitykseen pk-yritysten liiketoimintaedellytyksistä sosiaali- ja terveysalalla 

Lisätietoja

hankepäällikkö Jaana Lappi 
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio