TEM tukee sote- ja hyvinvointialan valmistautumista muutokseen

Työ- ja elinkeinoministeriö panostaa syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana maakunnan ja pk-toimijoiden vuoropuhelun synnyttämiseen ja pk-toimijoiden valmiuksiin vastata tuleviin muutoksiin järjestämällä yhteistyössä Sitran kanssa lähes 20 paikkakunnalla Soteuttamo 2.0 -tilaisuuden sekä kahdella alueella sote-kiihdyttämön.

Mikä Soteuttamo on?

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. 

Jo ennestään toimivaksi todettua konseptia on nyt laajennettu maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi. Tavoitteena on lisätä sote- ja hyvinvointialan pk-yritysten valmiuksia menestyä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Toivomme, että tilaisuuksissa syntyy uusia verkostoja yli toimialarajojen – palveluntuottajien, startupien, kunnan edustajien, palvelumuotoilijoiden tai vaikkapa virkamiehien kesken. 

Kenelle ja milloin?

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

25.9. Kainuu / Kajaani klo 8.00–12.00 
2.10. Keski-Suomi / Jyväskylä klo 12.00–16.00 
10.10. Satakunta / Pori klo 8.30–12.30
22.10. Pirkanmaa / Tampere klo 9.00-15.30
23.10. Etelä-Pohjanmaa / Seinäjoki klo 12.00–15.30
25.10. Keski-Pohjanmaa / Kokkola klo 15.00-18.30
30.10. Pohjois-Savo / Kuopio, klo 1214
31.10. Pohjois-Karjala / Joensuu klo 14.30–19.00
6.11. Etelä-Karjala / Lappeenranta klo 15.00–18.15
7.11. Kymenlaakso / Kotka klo 12–15.30
7.11. Pohjanmaa / Vaasa klo 14.30–18.00
8.11. Keski-Uusimaa / Kerava klo 15.00-18.30
12.11. Päijät-Häme / Lahti klo 15.00–19.00
13.11. Lappi / Rovaniemi klo 12.00–16.00
14.11. Pohjois-Pohjanmaa / Oulu klo 12.00–16.00
20.11. Etelä-Savo / Juva klo 15.00-18.00
22.11. Kanta-Häme / Hämeenlinna klo 9.00–12.30
28.1. Varsinais-Suomi/Turku klo 12.00–16.00

Ilmoittaudu Soteuttamo 2.0 -tilaisuuksiin Sitran verkkosivuilla. Linkit ilmoittautumislomakkeille löytyvät kunkin tilaisuuden ohjelmasta.

Mikä sote-kiihdyttämö on?

Soteuttamo 2.0 -kierroksen lisäksi järjestetään kaksi sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattua kiihdyttämöä syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana kahdella alueella. 

Kiihdyttämöjen avulla on tarkoitus pilotoida, kuinka sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

Mukaan valituille pk-yrityksille ja järjestöille tarjotaan noin kolmen kuukauden mittainen, niiden omaan liiketoimintaan kohdistettu tehovalmennus. Kiihdyttämö tarjoaa ajantasaista ja konkreettista sote-tietoa ja uusia työkaluja, joita on mahdollisuus soveltaa ja kehittää edelleen omassa liiketoiminnassa. Samalla tarjoutuu monipuolinen vertaisoppimisen mahdollisuus, sillä ohjelmassa on mukana parikymmentä pk-toimijaa (pk-yritystä tai järjestöä). 

Tavoitteena on vahvistaa pk-palveluntuottajien kilpailu- ja muutoskykyä muuttuvassa sote-ympäristössä. Huomiota kiinnitetään niin palvelumuotoiluun, liiketoimintamallien kehittämiseen, rahoituksen hankkimiseen kuin vaikuttavuuden mallintamiseen.

Lue lisää kiihdyttämöistä Sitran verkkosivuilta 

Miksi Soteuttamo 2.0 ja kiihdyttämöt järjestetään?

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on parhaillaan suuressa murroksessa. Keväällä 2018 julkaistun selvityksen mukaan erityisesti pienimpien pk-yritysten liiketoimintaosaamisessa on puutteita eivätkä pienten yritysten resurssit riitä digimurroksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. 

Valmisteilla oleva lainsäädäntö antaa maakunnille huomattavasti valtaa erityisesti valinnanvapauden palvelujen ja palveluntuottajien kompensaatioiden määrittämiseen. Maakuntien olisikin osattava ottaa päätöksenteossaan huomioon päätösten vaikutukset erikokoisten yritysten toimintaedellytyksiin. 
 
Kiertueen toteuttavat työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra yhdessä Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Arvo-liiton ja Sosten kanssa. 

Tutustu keväällä 2018 julkaistuun selvitykseen pk-yritysten liiketoimintaedellytyksistä sosiaali- ja terveysalalla 

Lisätietoja

hankepäällikkö Jaana Lappi 
teollisuusneuvos Marjukka Aarnio