Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2030

Sipilän hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annettiin selontekona eduskunnalle vuoteen 2030.

Nämä strategiajulkaisut sisältävät myös varsinaista valtioneuvoston hyväksymää energia- ja il­mastostrategiaa täydentäviä kuvia ja taulukoita:

Energia- ja ilmastostrategian taustaraportti:

Osana energia- ja ilmastostrategiaa ja strategiaprosessia yleisemmin on virkatyönä tehty ja tutkijatahoilla teetetty useita selvityksiä, joista tärkeimmät on mainittu alla:

Strategian tiedotustilaisuuden materiaaleihin voit tutustua täällä.

Lisätietoja: Petteri Kuuva ja Riku Huttunen