Energia- ja ilmastostrategian valmistelu

Energia- ja ilmastostrategiassa linjataan politiikkatoimet, joilla saavutetaan kansallisesti ja EU-tasolla asetetut energia- ja ilmastotavoitteet.

Ensin valmisteltiin perusskenaario eli WEM-skenaario (With Existing Measures) jo aiemmin päätettyjen politiikkatoimien pohjalta. Se kuvaa tilanteen, johon edettäisiin ilman uusia lisätoimia. Skenaarioiden valmistelun ensimmäisessä vaiheessa päätettiin skenaariokehikosta eli lähtöoletuksista (mm. talouskasvu, väestökehitys ja energian hinnat). Strategiatyön edetessä ministerityöryhmä linjasi politiikkatoimet, joiden pohjalta valmisteltiin politiikkaskenaario eli WAM-skenaario (With Additional Measures). Tämä skenaario kuvaa tilanteen, johon uusilla lisätoimilla edettäisiin. Skenaariot valmisteltiin ministeriöiden yhteistyönä ja laskelmat koottiin työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja energia- ja ilmastopolitiikan skenaarioiden valmistelusta voit lukea täältä.

Ympäristöministeriö vastaa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, jonka valmistelu tehtiin koordinoidusti energia- ja ilmastostrategian kanssa.

Lisätietoja: Petteri Kuuva